Jak pracujemy - Czego się uczymy

Naszą pracę z dziećmi w wieku żłobkowym opieramy na rozwoju strefy emocjonalnej, wielokierunkowym rozwoju motoryki, zmysłów, sfery językowej i ruchowej. Wszystko co dajemy dzieciom jest zgodne z ich potrzebami i możliwościami rozwojowymi.

Jak pracujemy w Mini Mini?

W naszej codziennej pracy inspirujemy się metodą Pozytywnej Dyscypliny - to oznacza, że cały zespół szkoli się i wzajemnie wspiera pod czujnym okiem edukatorów tej metody.

Dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o Pozytywnej Dyscyplinie dodam, że chodzi w niej o to, aby w pozytywny sposób wyznaczać dzieciom reguły i przekazywać kompetencje i umiejętności. Jest to zdecydowanie metoda długofalowa, skupiająca się na potrzebach dziecka, wzajemnym szacunku oraz miłości.

Blisko przyrody

Jako przyjaciele przyrody dbamy o codzienną aktywność na świeżym powietrzu, dlatego nasze zajęcia i warsztaty często odbywają się w parku, bądź w naszym ogródku. Opierając się na swoich doświadczeniach w pracy z dziećmi wiemy, jak ważne jest kształtowanie już u najmłodszych dzieci świadomego i odpowiedzialnego podejścia do przyrody.

W Mini Mini każdego dnia pokazujemy dzieciom piękno otaczającego świata, podkreślamy znaczenie natury dla człowieka i uczymy, jak o nią dbać, uwzględniając możliwości i tempo rozwoju każdego dziecka.

Dzięki codziennym zabawom na świeżym powietrzu:
› Wykształcimy potrzebę ruchu
› Wzmocnimy odporność
› Usprawnimy koordynację ruchową
› Wzmocnimy koncentrację oraz pamięć

Autorskie metody pracy

Od początku naszej przygody ze żłobkiem była w nas potrzeba stworzenia usystematyzowanych materiałów edukacyjny, wspierających pracę wychowawców. Dlatego wspólnie z edukatorami przyrody stworzyliśmy nasza autorską "Zieloną teczuszkę maluszka" zawierającą elementy edukacji przyrodniczej.

A w niej cały wachlarz zajęć:
› Ruchowych
› Plastycznych
› Muzycznych
› Rozwijających słownictwo
› Przyrodniczych
› Sensorycznych

Nasza pracę budujemy na:

Szacunku i empatii

Współpracy

Samodzielności

Poczuciu przynależności

Bliskość

Dobro

Szacunek

Empatia

Współpraca

Autentyczność

Adaptacja

To jeden z najważniejszych momentów dla dziecka rozpoczynającego przygodę ze żłobkiem. Wszystkie etapy adaptacji dostosujemy indywidualnie do każdego dziecka.

Współpraca

Wierzymy, że tylko dzięki współpracy rodziców i opiekunów jesteśmy w stanie stworzyć miejsce odpowiadające potrzebom dziecka.

Pozytywna dyscyplina

Swoją pracę z dzieckiem opieramy na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i miłości.

Programy zajęć

Pierwsze kroki edukacyjne maluszków zawsze dostosowujemy do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Przede wszystkim uczymy się otaczającego nas świata.

Wnętrze

Mini Mini to ciepłe i przyjazne wnętrza, pomoce dydaktyczne i zabawki dobrane w taki sposób, aby wpływały na wszechstronny rozwój dziecka. Nasza placówka to dwie przestronne sale, każda liczy sobie po 50m2, podzielone na strefy edukacji, zabawy i relaksu.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom jest dla nas kluczowe przy budowaniu współpracy na linii rodzic - dziecko - opiekun.